Дистанционно първоначално и ежегодно обучение по ЗБУТ в ГУТ

Първоначално и ежегодно обучение за представители в ГУТ Групата по условия на труд, позната още и като ГУТ, има твърде специфични функции в рамките на предприятието. Те се изразяват най-вече в осъществяването на диалог, предотвратяването на конфликти и намирането на крайни

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Трябва ли да имаме сертификат за ежегодишно обучение на КУТ Сътрудничеството и съдействието са в основата на добрата политика по опазване на здраве и добри условия на труд във всяка фирма. Трудно това би могло да е възможно без орган,

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГУТ И КОГА СЕ НАЛАГА КОНСУЛТАЦИЯ С ТЯХ        Темата с основаване и поддържане на група за условия на труд не е много популярна и добре позната. Ето защо е нужно накратко да се