Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Колко време отнема онлайн обучението на длъжностно лице по БЗР   Онлайн обучението за всеки вид професия е голямо облекчение за много хора, които са заети през цялата активна част на деня и същевременно ползват без проблем компютър и различни

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Цени на курсовете за контрол на качеството в строителството Контролът на качеството в строителството се извършва на всякакво ниво. Ето защо тази длъжност е толкова важна за всяка компания, която се е заела да работи в този бизнес. На първо

Дистанционно първоначално и ежегодно обучение по ЗБУТ в ГУТ

Първоначално и ежегодно обучение за представители в ГУТ Групата по условия на труд, позната още и като ГУТ, има твърде специфични функции в рамките на предприятието. Те се изразяват най-вече в осъществяването на диалог, предотвратяването на конфликти и намирането на крайни

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице

Кой и как може да получи удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ            Длъжностното лице по ЗБУТ е координатор и главен изпълнител на всички условия за безопасност на труда на всички нива. Той оперира от името на и в

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ/ГУТ

Трябва ли да имаме сертификат за ежегодишно обучение на КУТ Сътрудничеството и съдействието са в основата на добрата политика по опазване на здраве и добри условия на труд във всяка фирма. Трудно това би могло да е възможно без орган,

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси Трудовият процес (познат в разговорната реч и като извършването на работа) в най-общи линии е дейност, в която човек оказва влияние на хората или предметите около себе си с цел извличане на някаква полза от

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по БЗР – общи положения  Безопасните и здравословни условия на труд са нещо, което всеки разбира. Дори и хората без специално образование знаят, че трудът на работното място трябва да не е застрашен от злополуки и външни условия. Но

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да организираме онлайн курс за контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството е възлова дейност, с която е свързана освен ежедневната работа и тази, която се получава като краен завършен продукт. Да се намери отговорен човек,

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Курс за координатор по ЗБУТ в строителството   След настъпилите демократични промени в България редица закони претърпяват известни промени в структурата си. Това важи и за закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), който засяга пряко доста индустриални

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГУТ И КОГА СЕ НАЛАГА КОНСУЛТАЦИЯ С ТЯХ        Темата с основаване и поддържане на група за условия на труд не е много популярна и добре позната. Ето защо е нужно накратко да се