Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГУТ И КОГА СЕ НАЛАГА КОНСУЛТАЦИЯ С ТЯХ

Първоначално обучение КУТ/ГУТ

       Темата с основаване и поддържане на група за условия на труд не е много популярна и добре позната. Ето защо е нужно накратко да се кажат условията за основаването им, а именно броят на служителите. Всяка фирма или организация, която има служители между пет и петдесет на брой е задължена да има такава група. Броят й не може да варира, той също е определен и това е точно двама души – по един от името на ръководството и от страната на служителите. Тук идва ред и на първоначалното образование. То е есенциално и необходимо да се извърши в кратки срокове, т.е. не повече от грубо месец след узаконяването на съществуването на групата.

        За разлика от другите условия, които имат задължителен характер, то видът обучение е нещо, което подлежи на избор. Дали ще е онлайн обучение или такова на място решава само работодателя, който ще заплати за услугата. Може да се каже, че и двете форми са равностойно надеждни.

       Съществуващата група за условия на труда има специално определени функции и нейното мнение трябва да бъде потърсено задължително в няколко ситуации. Нужно е да се вметне, че преди да започне работа, всеки член трябва да има протоколиран преминат онлайн курс по ЗБУТ.

       Поради сложността и натовареността си някои професии изискват намалено работно време. Преценката на риска и необходимостта от намаляване на положените часове труд се прави въз основа на решението на ГУТ. По същата причина някои професии установяват и нуждата от по-дълъг годишен отпуск, който да бъде заплатен. Възможно е такова решение да бъде взето след консултации със съответната група във фирмата. Въпроси като подсигуряване на храна за сметка на фирмата или специални добавки като витамини например, които да благоприятстват качеството на труд, се изписват и биват раздавани само при констатирана такава нужда от представителите на групите по места.

       В много аспекти работата може да съдържа огромен риск за живота и здравето на извършващите я. Ако е налично такова условия, с констатацията на ГУТ работодателят е длъжен да въведе задължителна застраховка живот за своите служители, които са подложени на непосредствен риск.