Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Цени на курсовете за контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Контролът на качеството в строителството се извършва на всякакво ниво. Ето защо тази длъжност е толкова важна за всяка компания, която се е заела да работи в този бизнес. На първо място контролът се осъществява на ниво материали и суровини. Особено в дейностите по изграждане на сгради и обекти има специални изисквания, които трябва да се знаят и да се спазват, за да се избегнат бъдещи инциденти и неприятни ситуации с жертви. Оценката на качеството на вложените материали се прави по специални параметри, които са известни само на хората, занимаващи се с контрол на качеството. Този контрол продължава и в последствие при монтажа и пускането в експлоатация. 

     Тъй като курсът е задължителен за започването на тази дейност, един работодател трябва да е наясно в какъв диапазон се движат цените му. Това е така, защото независимо от всичко други обстоятелства около обучението, разходите по този курс си остават отговорност изцяло на фирмата, която го изисква, а не на служителят, който ще преминава през него. От какво зависи цената на курса? Като всичко останали курсове по безопасност и здраве, така и този има определен процент на стандартизация. Това означава, че темите са определени, времетраенето също. Това, което може да  направи по-евтин или по-скъп курса е формата на обучение. Присъственият курс изисква много предварителна подготовка, предоставяне на материали на хартиен носител, наемане на помещение, плащане на консумативи като осветление например, лекторски хонорари и какво ли още не. Може да се каже, че един присъствен курс в днешно време се счита за лукс. При онлайн курса всички гореспоменати разходи просто отпадат от раз. Може би донякъде може да запазим лекторските часове, до колкото се отнася до онлайн консултациите, които винаги са част от курса. Но и дори да ги вземем предвид, самият лектор няма кой знае какви разходи за тях, освен време и интернет връзка.

      Онлайн курсовете се облекчават и от отпадането на набавянето на материали, разпечатване на тестове и други. При него получавате целия достъп до материали на пощата си и действате, в зависимост от времето и желанието си. В този смисъл един онлайн курс може да стигне и до петдесет процента по-ниска цена от присъствения. Обикновено цената на курс по контрол на качеството започва от сто и четиридесет и петдесет лева. Не бива обаче разходът за такъв курс да надвишава двеста и петдесет лева, защото това би било неоправдано.