Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционен курс по ЗБУТ за длъжностно лицеКой и как може да получи удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ

 

   

     Длъжностното лице по ЗБУТ е координатор и главен изпълнител на всички условия за безопасност на труда на всички нива. Той оперира от името на и в интерес на мениджмънта на фирмата, като се отчита пред него и пред проверяващите упълномощени за това органи. В този смисъл макар и длъжността да се заема с преминаването на курса по ЗБУТ, необходим е и опит в сферата на обезопасяване на работното място. Често пъти работодателите избират лица за такива важни постове сред дългогодишните си служители, което има логика. Затова трябва да знаете, че няма изискване да назначите нов външен човек за тази позиция. Ето и сред кои групи във фирмата може да потърсите вашия човек. На първо място това са всички бъдещи и настоящи членове на групи и комитети по безопасност. Всеки от тях би бил добър избор, защото има конкретен опит и нерядко се е сблъсквал с едно или друго обстоятелство.

       Лицата, провеждащи инструктажи също са особено подходящи за тази позиция. Те в много голяма степен познават конкретните действия, които трябва да се следват, за да се предпази всеки един служител от евентуално нараняване. Естествено може да изберете и между всеки друг служител, само че тогава трябва да предвидите време за неговото обучение. Именно тук идва и отговорът на въпроса как. Позицията на длъжностно лице по ЗБУТ се заема със заповед за назначаване на управителя на фирмата. Преди това обаче лицето трябва да притежава удостоверение за курс по ЗБУТ. Това става много лесно. Всеки служител сам може да попълни формуляра за регистрация онлайн в избрания за обучение сайт предварително от управителя. Самият управител или представител на ТРЗ също би могъл да свърши това, тъй като той разполага с данните на обучаващия се.  Това е само първата стъпка, с която се заявява желание за участие в курса. За да е сигурно, че вашия служител има място, ще трябва и да внесете сумата за курса. Обикновено това става с банков превод, но все пак прочетете внимателно инструкциите на сайта в тази част. Задължително запазете бележката, с която превеждате парите, или я принтирайте, ако използвате интернет банкирането. Следва и същинското обучение, което завършва с тест или изпит. При положителен резултат, вашето длъжностно лице по ЗБУТ ще получи удостоверението си, с което може активно вече да заеме тази си позиция във фирмата.