Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Колко време отнема онлайн обучението на длъжностно лице по БЗР

 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ

Онлайн обучението за всеки вид професия е голямо облекчение за много хора, които са заети през цялата активна част на деня и същевременно ползват без проблем компютър и различни приложения. Само при тези условия времето за преминаване на курса по БЗР би могъл да се съкрати и да облекчи заетостта на обучаващия се. 

    Времето за преминаване на един курс зависи от много неща. На първо място е самото естество на обучението, колко е натоварено, колко теми трябва да се преминат. На второ място е умението на обучаващия се да възприема и да учи нови неща. На трето, но не на последно място заставят заобикалящите фактори като семейство, работа и други задължения, които отнемат от и без това ценното ни време.

    В своята същност курсът има времетраене около тридесет часа. За това време обучаващият се преминава през всички теми, които ще засягат работата му и безопасността на труда като длъжностно лице именно по това. При добро желание и по-малка заетост курсът може да се премине и за седмица. Това е възможно и в случай, че не сте срещнали никакви затруднения с материала, който трябва да научите. От тук насетне следа последни подготовки и явяване на изпит за сертификат. След като предоставите необходимите доказателства, че сте годни да отидете на изпит, би било да преговорите поне веднъж материала преди да минете изпита. Чак тогава запазете дата за изпит или заявете пред когото трябва кога желаете да преминете финалния тест. Важно е какъв момент от годината ще уцелите за целта. Ако има празници и много почивни дни, изпитът може да се забави, както и получаването на сертификат. 

    В общи линии виждате че две-три седмици са напълно достатъчен срок за завършването на такъв курс. Макар и достъпът, който ще получите за онлайн материалите да важи доста по-дълго, не губете ценно време. Материалът не е тежък и доста познат за човек, който вече има начални знания по безопасност и техническа грамотност, каквито за изискванията за длъжностното лице. Ако имате проблеми с онлайн приложенията или се съмнявате, че ще се справите, избягвайте този вариант, защото така може да изразходите много повече време, вместо да спестите и да избързате. Важно е и да притежавате високо чувство за отговорност и организация. В противен случай може да проточите курса доста дълго, което не е желателно нито за вас, нито за вашия работодател, който очаква да заемете позицията си на длъжностно лице по БЗР