Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по БЗР – общи положения  Безопасните и здравословни условия на труд са нещо, което всеки разбира. Дори и хората без специално образование знаят, че трудът на работното място трябва да не е застрашен от злополуки и външни условия. Но