Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГУТ И КОГА СЕ НАЛАГА КОНСУЛТАЦИЯ С ТЯХ        Темата с основаване и поддържане на група за условия на труд не е много популярна и добре позната. Ето защо е нужно накратко да се