Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Колко време отнема онлайн обучението на длъжностно лице по БЗР   Онлайн обучението за всеки вид професия е голямо облекчение за много хора, които са заети през цялата активна част на деня и същевременно ползват без проблем компютър и различни

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице

Кой и как може да получи удостоверение за длъжностно лице по ЗБУТ            Длъжностното лице по ЗБУТ е координатор и главен изпълнител на всички условия за безопасност на труда на всички нива. Той оперира от името на и в