Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да организираме онлайн курс за контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството е възлова дейност, с която е свързана освен ежедневната работа и тази, която се получава като краен завършен продукт. Да се намери отговорен човек,