Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси Трудовият процес (познат в разговорната реч и като извършването на работа) в най-общи линии е дейност, в която човек оказва влияние на хората или предметите около себе си с цел извличане на някаква полза от