Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Предимствата на дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице    Всеки бизнес има определени изисквания и необходим специално обучен персонал, за да започне успешно своята дейност и да не среща формални затруднения и пречки. Строителството по своята същност има огромно влияние

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси Трудовият процес (познат в разговорната реч и като извършването на работа) в най-общи линии е дейност, в която човек оказва влияние на хората или предметите около себе си с цел извличане на някаква полза от

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Орган по безопасност и здраве при работа

Орган по БЗР – общи положения  Безопасните и здравословни условия на труд са нещо, което всеки разбира. Дори и хората без специално образование знаят, че трудът на работното място трябва да не е застрашен от злополуки и външни условия. Но

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да организираме онлайн курс за контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството е възлова дейност, с която е свързана освен ежедневната работа и тази, която се получава като краен завършен продукт. Да се намери отговорен човек,

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Курс за координатор по ЗБУТ в строителството   След настъпилите демократични промени в България редица закони претърпяват известни промени в структурата си. Това важи и за закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), който засяга пряко доста индустриални

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГУТ И КОГА СЕ НАЛАГА КОНСУЛТАЦИЯ С ТЯХ        Темата с основаване и поддържане на група за условия на труд не е много популярна и добре позната. Ето защо е нужно накратко да се