Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как да организираме онлайн курс за контрол на качеството в строителството      Контролът на качеството в строителството е възлова дейност, с която е свързана освен ежедневната работа и тази, която се получава като краен завършен продукт. Да се намери отговорен човек,

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Курс за координатор по ЗБУТ в строителството   След настъпилите демократични промени в България редица закони претърпяват известни промени в структурата си. Това важи и за закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), който засяга пряко доста индустриални